Regulamin rezerwacji

REGULAMIN PRZEJAZDU DREZYNĄ

 1. Podróż odbywa się zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy pod opieką kierownika drezyn (tam i z powrotem).
 2. Podróżni zobowiązani są do przestrzegania poleceń, znaków i sygnałów wydawanych przez kierownika drezyn (w szczególności stój, hamuj, dalej) - zgodnie z instrukcjami przekazanymi uczestnikom przed wyjazdem.
 3. Wszystkie rzeczy podręczne muszą być przewożone w koszykach bagażowych.
 4. Dzieci muszą znajdować się pod opieką dorosłych.
 5. Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 6. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie mogą prowadzić drezyny rowerowej na żadnym z dwóch stanowisk napędowych/hamulcowych.
 7. Podczas podróży nie wolno łapać żadnych wystających elementów na trasie, np. gałęzi.
 8. Wszystkie osoby znajdujące się na drezynie muszą posiadać miejsca siedzące. Obowiązuje zakaz stania na drezynie. Wyjątek stanowi kierownik drezyn.
 9. Hamulec powinien być obsługiwany przez osobę dorosłą. Osoba hamująca zobowiązana jest podnieść lewą rękę w celu zasygnalizowania tego manewru następnej drezynie.
 10. Zmiany osób pedałujących następują podczas jazdy (bez zatrzymywania).
 11. W przypadku zgubienia/wypadnięcia na torowisko np. telefonu należy przestrzegać zakazu zatrzymywania się na trasie i wysiadania z drezyny. Należy zapamiętać lokalizację i poinformować o tym fakcie kierownika przejazdu na jednym z postojów lub stacjach końcowych.
 12. Drezyny jadą w odstępach ok. 15-20 m. (chyba, że inaczej zadecyduje kierownik drezyn).
 13. OBOWIĄZUJE KATEGORYCZY ZAKAZ ZDERZANIA SIĘ DREZYNAMI. Konsekwencje prawne oraz finansowe zderzenia ponoszą osoby, które nie zachowały bezpiecznej odległości i wjechały w drezynę poprzedzającą.
 14. Wszelkie usterki techniczne zauważone przez podróżnych muszą być natychmiast zgłoszone do obsługi.
 15. Kierownik drezyn może odmówić kontynuowania dalszej podróży pasażerowi nie przestrzegającemu regulaminu.
 16. Białowieskie Drezyny Rowerowe zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian po ogłoszeniu rozkładu jazdy.
 17. Białowieskie Drezyny Rowerowe nie mają wpływu na zmianę pogody podczas kursu, mokre i pochlapane ubrania oraz spadek kondycji podróżnych.
 18. Zabrania się zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich.
 19. Podróżni zobowiązują się do pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzeń drezyn oraz ich wyposażenia i osprzętu wynikających z ich winy.
 20. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją tego regulaminu.
 21. Drezyna Rowerowa to platforma o wymiarach 2,2-1,75 m. Składa się z dwóch miejsc do pedałowania oraz dwóch miejsc na ławeczce. Istnieje możliwość zabrania piątego pasażera, jeżeli jest to dziecko.

KUPUJĄC BILET WSPIERASZ RATOWANIE ZABYTKÓW KOLEJNICTWA
ORAZ UCZNIÓW I STUDENTÓW SZKÓŁ KOLEJOWYCH

do góry